O nas

„PHOENIX BUSINESS” Sp. z o.o. powstała we wrześniu 1993r. w wyniku restrukturyzacji oddziałów powierzchni Kopalni Węgla Kamiennego „Śląsk” należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS:0000029948

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu –  mgr inż. Józef Szuster

 

Kapitał zakładowy wynosi 226.000,00 zł, na który składają się 4520 udziały po 50,00 zł każdy.
Podział kapitału jest następujący :

  • 1281 udziałów posiada DGP „DOZORBUD” GRUPA POLSKA Sp. z o. o. ,
  • 15 udziałów posiada DERSŁAW Sp. z o. o. ,
  • 840 udziałów jest w posiadaniu wspólników indywidualnych .

Spółka prowadzi działalność w zakresie następujących usług:

  • handel węglem,
  • hurtowy handel paliwami ciekłymi i produktami ropopochodnymi,
  • obsługa magazynów otwartych,
  • wynajmem maszyn, pojazdów i urządzeń.
mytermpaperwriter